23.1.23010100. Učitati 3 realna pozitivna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice.

Opis rješenja:

Listing programa:

REM 23010100
REM Ucitati 3 realna pozitivna broja i ispitati da li postoji trougao cije su to stranice.*/

PRINT "Prva stranica trugla: ";
INPUT a
WHILE (a <= 0)
  PRINT "Stranica mora biti veca od 0. Prva stranica: ";
  INPUT a
WEND

PRINT "Druga stranica: ";
INPUT b
WHILE (b <= 0)
  PRINT "Stranica mora biti veća od 0.Druga stranica: ";
  INPUT b
WEND

PRINT "Treća stranica: ";
INPUT c
WHILE (c <= 0)
  PRINT "Stranica mora biti veća od 0.Treća stranica: ";
  INPUT c
WEND

IF (a + b > c AND a + c > b AND b + c > a) THEN
  PRINT "Postoji trougao sa datim stranicama";
ELSE
  PRINT "Ne postoji trougao sa datim stranicama";
END IF

END

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index