23.1.23010110. Učitati koordinate 3 tačke u ravni: x1,y1; x2, y2; x3,y3. Te 3 tačke predstavljaju tjemena trougla u ravni. Izračunati i štampati obim i površinu tog trougla. Za površinu koristiti Heronovu formulu.

Opis rješenja:

Listing programa:

REM 23010110
REM Ucitati koordinate 3 tacke u ravni: x1,y1; x2, y2; x3,y3. Te 3 tacke predstavljaju tjemena trougla u ravni. Izracunati i štampati obim i površinu tog trougla. Za površinu koristiti Heronovu formulu.*/
PRINT "Ucititi vrijednosti koordinata 3 tacke."
PRINT "Unesi vrijednost x1: ";
INPUT x1
PRINT "Unesi vrijednost y1: ";
INPUT y1

PRINT "Unesi vrijednost x2: ";
INPUT x2
PRINT "Unesi vrijednost y2: ";
INPUT y2

PRINT "Unesi vrijednost x3: ";
INPUT x3
PRINT "Unesi vrijednost y3: ";
INPUT y3

a = sqrt((x2 - x1) * (x2 - x1) + (y2 - y1) * (y2 - y1))
b = sqrt((x3 - x2) * (x3 - x2) + (y3 - y2) * (y3 - y2))
c = sqrt((x3 - x1) * (x3 - x1) + (y3 - y1) * (y3 - y1))
obim = a + b + c
s = obim / 2
povrsina = sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c))

PRINT "Obim = "; obim
PRINT "Povrsina = "; povrsina

END

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index