2. LINIJSKA STRUKTURA
 
 PRINT  
2.1. Ispisati poruku "ZDRAVO" na ekranu. html
Napisati program za ispis vlastitog imena. html
2.2. Napisati program za ispis na ekranu: 
    Vrijednost
    broja je 7
html
Ispisati prezime u jednom redu a ime u drugom redu. html
2.3. Napisati program za izračunavenje aritmetičkog izraza: 
        9 + 2 (7 - 4)
html
Napisati program za izračunavanje izraza: 
    3/2 - 3
i 3/(2-3)
html
    =  

2.4. Vrijedost varijable X je 3. Ispisati na ekran vrijednost varijable X i uvećanu vrijednost X za 2.

html
Za x = 4 izračunati: x2- x^(1/2) html 
 INPUT,  PRINT  
2.5. Napisati program za izračunavanje kvadrata upisanog broja. html

Napisati program za izračunavanje izraza: 2x = a / 3

 
2.6. Za upisani poluprečnik izračunati površinu kruga. html
Napisati program za izračunavanje obima i površine:
  - kvadrata, pravougaonika, trougla
 
2.7. Napisati program koji izračunava slijedeće izraze:
c = x * y
d = x - y
e = c - x + y
html
2.8. Sa tastature upisati tekst. Prije upisa navesti da treba na tastaturi otkucati tekst. html

Index