7.2.. Učitati prirodan broj. Ispisati da li je djeljiv sa 3 ili nije.

Listing programa:

// 07211098
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a;
    printf("Ucitati broj: ");
    scanf("%d", &a);

    if(a % 3 == 0)
     printf("%d je djeljivo sa 3", a);
    else
     printf("%d nije djeljivo sa 3", a);

    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index