7.2.. Učitati trocifren broj. Ako je cifra jedinica parna ispisati cifru stotica, inače ispisati cifru desetica.

Listing programa:

// 07211102
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Cifra jedinica parna ispisati stoticu inace deseticu");

    int tro, s, d, j;
    printf("\nUcitati trocifren broj: ");
    scanf("%d", &tro);

    s = tro/100;     // cifra stotica
    d = (tro%100)/10;  // cifra desetica
    j = tro % 10;    // cifra jedinica

    if (j % 2 == 0)   // cifra jedinica parna?
      printf("Cifra stotica je %d ", s);
    else
      printf("Cifra desetica je %d ", d);

    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index