7.2.. Učitati dva cijela broja i ispitati je li veći broj paran?

Listing programa:

// 07211106
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Od 2 ucitana cijela broja provjeriti da li je veci paran\n");

    int a, b, max;

    printf("1. broj: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("2. broj: ");
    scanf("%d", &b);

    max = a;        // pocetna vrijednost maksimuma
    if (b > max)      // drugi broj veci?
      max = b;      // drugi broj veci

    if (max % 2 == 0)
      printf("Veci broj %d je paran", max);
    else
      printf("Veci broj %d nije paran", max);

    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index