7.2.. Učitati dva cijela broja i ispitati je li manji broj neparan?

Listing programa:

// 07211107
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Od 2 ucitana cijela broja provjeriti da li je manji neparan\n");

    int a, b, min;

    printf("1. broj: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("2. broj: ");
    scanf("%d", &b);

    min = a;        // pocetna vrijednost minimuma
    if (b < min)      // drugi broj manji?
      min = b;      // drugi broj manji

    if (min % 2 != 0)
      printf("Manji broj %d je neparan", min);
    else
      printf("Manji broj %d paran", min);

    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index