7.2.. Učitati broj i ispitati je li broj cijeli?

// 07211110
#include<stdio.h>

int main()
{
     int a, b, c, min, mid, max;
     printf("Srednji od 3 broja\n");
     printf("1. broj c je izmedju min i max, znaci mid je c

     printf("Od brojeva %d %d %d \n", a, b, c);
     printf("Srednji je %d", mid);

 return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index