7.2.. Učitati 3 trocifrena broja i ispisati onaj broj čija je cifra jedince najveća.

// 07211111
#include<stdio.h>

int main()
{
    printf("Od 3 ucitana broja ispisati onaj sa najvecom cifrom jedince");

    int tro1, tro2, tro3, j1, j2, j3, max, maxbr;

    printf("\nUcitati 1. trocifren broj: ");
    scanf("%d", &tro1);
    printf("Ucitati 2. trocifren broj: ");
    scanf("%d", &tro2);
    printf("Ucitati 3. trocifren broj: ");
    scanf("%d", &tro3);

    j1 = tro1 % 10;     // cifra jedinca 1. trocifrenog broja
    j2 = tro2 % 10;     // cifra jedinca 2. trocifrenog broja
    j3 = tro3 % 10;     // cifra jedinca 3. trocifrenog broja

    max = j1;        // pocetna vrijednost maksimuma
    maxbr = tro1;      // prvi broj pocetni maksimuma
    if (j2 > max) {     // cifra jedinca 2. broja veca?
      max = j2;      // cifra jedinca 2.broja novi max
      maxbr = tro2;    // broj sa vecom cifrom jedinca
    }
    if (j3 > max){     // cifra jedinca 3. broja veca?
      max = j3;      // cifra jedinca 3.broja novi max
      maxbr = tro3;    // broj sa vecom cifrom jedinca
    }

    printf("Najvecu cifru jedinca %d ima broj %d", max, maxbr);

    return 0;
}


Od 3 ucitana broja ispisati onaj sa najvecom cifrom jedince
Ucitati 1. trocifren broj: 123
Ucitati 2. trocifren broj: 345
Ucitati 3. trocifren broj: 678
Najvecu cifru jedinca 8 ima broj 678

Ispis na ekranu:

Index