7.2.. Učitati četvorocifreni broj i provjeriti da li je palindrom. Broj je palindrom ako se čita isto sprijeda i odpozadi. Primjer: 1331.

// 07211113
#include<stdio.h>

int main()
#include 

int main()
{
    printf("Cetverocifreni broj palindrom?");

    int broj, j, d, s, h;

    printf("\nCetverocifreni broj: ");
    scanf("%d", &broj);

    h = broj /1000;       // cifra hiljadica
    s = (broj % 1000) /100;   // cifra stotica
    d = (broj % 100) /10;    // cifra desetica
    j = broj % 10;       // cifra jedinica

    if (h == j && s == d)    // cifra hiljadica = cifri jedinica i cifra stotica = cifri desetica?
      printf("Broj %d je palindrom", broj);   // h = j i s = d
    else
      printf("Broj %d nije palindrom", broj);  // h <> j ili s <> d

    return 0;
}

Cetverocifreni broj palindrom?
Cetverocifreni broj: 1234
Broj 1234 nije palindrom

II izvršavanje
Cetverocifreni broj palindrom?
Cetverocifreni broj: 1331
Broj 1331 je palindrom

Ispis na ekranu:

Index