8.1.. Napisati program za  ispis prirodnih brojeva od 1 do 5.

Tekstualni algoritam:

 1. za i := 1 do 5 radi
 2. ispisati vrijednost promjenljive i

Listing programa:

// 08111005;
#include <stdio.h>

int main()
{
  int i;
  printf( "1 do 5 \n");     // naslov  \n - prelazak u novi red  
  for ( i = 1; i <= 5; i++)   // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
  { 
    printf( "%d\n", i);    // ispis vrijednosti i \n ima za posljedicu prelazak u novi red
  }
  getchar();
}

II Varijanta
#include <stdio.h>

int main()
{
  int i;
  printf( "1 do 5 \n");     // naslov  \n - prelazak u novi red  
  for ( i = 1; i <= 5; i++)   // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    printf( "i = %d\n", i);  // ispis vrijednosti i \n ima za posljedicu prelazak u novi red
  getchar();
}

Ispis na ekranu:

Index