8.1.. Napisati program za  ispis prirodnih brojeva od 1 do 5.

Tekstualni algoritam:

 1. za i = 1 do 5 radi
 2. ispisati vrijednost promjenljive i

Listing programa:

// 08111005
#include <stdio.h>

int main()
{
  int i;            // deklarisanje varijable i
  printf("Ispis 1 do 5 \n");  // naslov  \n - prelazak u novi red  
  for(i = 1; i <= 5; i++)   // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    printf("i = %d\n", i);  // ispis vrijednosti i \n ima za posljedicu prelazak u novi red
  return 0;
}

II varijanta for(int i = 1;
// 08111005
// Ispis prirodnih brojeva od 1 do 5
#include <stdio.h>

int main()
{
  printf("Ispis 1 do 5 \n");  // naslov  \n - prelazak u novi red  
  for(int i = 1; i <= 5; i++) // deklarisanje varijable i; ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    printf("i = %d\n", i);  // ispis vrijednosti i \n ima za posljedicu prelazak u novi red
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index