8.2.01. Napisati program za  ispis prirodnih brojeva od 1 do 5.

Opis rješenja:

Listing programa:

// p08211005;
#include <stdio.h>

int main ()
{
  int i=1;
  while (i<=5)
   {
     printf("%d\n", i);
     i++;
   }
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index