8.2.. Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.

Opis rješenja: Izračuvanje dvostrukih vrijednosti se izvodi izrazom 2*i naredbi printf("%d\n", 2*i);.

Listing programa:

// p08211009;
#include <stdio.h>

int main ()
{
  int i=1, n;
  printf("Do broja: ");
  scanf("%d", &n);
  while (i<=n)
   {
     printf("%d\n", 2*i);
     i++;
   }
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index