8.2.. Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad.

Opis rješenja: Početna vrijednost je 20 a krajnja vrijednost je 5.

Listing programa:

// p08211029;
#include <stdio.h>

int main ()
{
  int i=20;
  while (i>=5)
   {
     printf("%d\n", i);
     i--;
   }
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index