8.2.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

// Ispis prirodnih brojeva od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3
// 08211043 
#include <stdio.h>

main()

	{
		int i=1;
		while(i<=5)
			{
				if(i % 3 == 0)				
					{
						printf("%d ",i);
					}
				i++;		
			}
		return 0;
		getchar();
	}

Ispis na ekranu:

Index