8.2.. Napisati program za nalaženje zajedničkog djelioca 2 učitana broja.

Listing programa:

//08215009//
#include <stdio.h>
#include <math.h>

main()
{
	int a,b,i,n;
	
	printf("Unesi broj a: ");
	scanf("%d",&a);
	
	printf("Unesi broj b: ");
	scanf("%d",&b);	
	printf("Do kog broja vrsis ispis djelilaca: ");
	scanf("%d",&n);
	
	i=1;
	while(i<=n)
	{
		if((a % i == 0) && (b % i == 0) && (i != 1))
	    i++;
	}	
		
	printf("i= %d",i);
			
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index