23.1.23010040. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najveći po apsolutnoj vrijednosti od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja.

Opis rješenja:

Listing programa:

//23010040 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik.
//Ispisati najveći po apsolutnoj vrijednosti od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja.
#include <stdio.h>

int main ()
{
  int a, b, razlika, zbir;
  double proizvod, kolicnik;

  printf("Prvi broj: ");
  scanf("%d",&a);
  printf("Drugi broj ");
  scanf("%d",&b);

 	zbir = a + b;
	if (zbir < 0)
		zbir = (-1) * zbir;

  proizvod = a * b;
  if (proizvod < 0)
    proizvod = (-1) * proizvod;

 	razlika = a - b;
	if (razlika < 0)
		razlika = (-1) * razlika;

  double max = zbir;

	if (razlika > max)
		max = razlika;
	if (proizvod > max)
		max = proizvod;


	if (b != 0) {
		kolicnik = a / b;
		if (kolicnik < 0)
			kolicnik = (-1) * proizvod;
		if (kolicnik > max)
			max = kolicnik;
	}  else {
      printf("Nije moguce dijeliti sa 0");

 	}
 	    printf("Najveci po apsolutnoj je: %f", max);

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index