23.1.23010010. Učitati koordinate 3 tačke u ravni: x1,y1; x2, y2; x3,y3. Te 3 tačke predstavljaju tjemena trougla u ravni. Izračunati i Ispisati obim i površinu tog trougla. Za površinu koristiti Heronovu formulu.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 23010110 Učitati koordinate 3 tačke u ravni: x1,y1; x2, y2; x3,y3. Te 3 tačke predstavljaju tjemena trougla u ravni. Izračunati i štampati obim i površinu tog trougla. Za površinu koristiti Heronovu formulu.*/

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main ()
{
  float a, b, c, x1, x2, x3, y1, y2, y3, obim, s, povrsina;

  printf("Koordinate 3 tacke\n");
  printf("Vrijednost x1: ");
  scanf("%f",&x1);
  printf("Vrijednost y1: ");
  scanf("%f",&y1);
  printf("Vrijednost x2: ");
  scanf("%f",&x2);
  printf("Vrijednost y2: ");
  scanf("%f",&y2);
  printf("Vrijednost x3: ");
  scanf("%f",&x3);
  printf("Vrijednost y3: ");
  scanf("%f",&y3);

  a = sqrt((x2-x1)*(x2-x1)+ (y2-y1)*(y2-y1)); // duzina stranice a
  b = sqrt((x3-x2)*(x3-x2)+ (y3-y2)*(y3-y2)); // duzina stranice b
  c = sqrt((x3-x1)*(x3-x1)+ (y3-y1)*(y3-y1)); // duzina stranice c
  obim = a + b + c;             // obim trougla
  s = obim / 2  ;               // polubom za Heronovu formulu
  povrsina = s *(s - a)*(s - b)*(s - c); // sqrt(s *(s - a)*(s - b)*(s - c)); // povrsina trougla

  printf("Stranice: a=%f b=%f c=%f \n", a, b, c);
  printf("s = %f \n", s);
  printf("Obim = %f \n", obim);
  printf("Povrsina = %f \n", povrsina);

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index