23.1.23010130. Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan?

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010130 Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. 
Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan?*/
#include <stdio.h>

int main()
{
  float a, b, c;

  printf("Ucitati stranice trougla \n");

  printf("Prva stranica trougla: ");
  scanf("%f",&a);
  while (a <= 0) {
    printf("Stranica mora biti pozitivana. Ponovi unos: ");
    scanf("%f",&a);
  }

  printf("Druga stranica trougla: ");
  scanf("%f",&b);
  while (b <= 0) {
    printf("Stranica mora biti pozitivana. Ponovi unos: ");
    scanf("%f",&b);
  }

  printf("Treca stranica trougla: ");
  scanf("%f",&c);
  while (c <= 0) {
    printf("Stranica mora biti pozitivana. Ponovi unos: ");
    scanf("%f",&c);
  }

	if (a + b > c && a + c > b && b + c > a){
    printf("Postoji trougao sa datim stranicama \n");
    if (a==b && b==c)
      printf("i on je jednakostranicni.");
    else if (a!=b && b!=c && c!=a)
      printf("i on je raznostranicni.");
    else
      printf("i on je jednakokraki.");
	}
	else
    printf("Ne postoji trougao sa datim stranicama.");

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index