23.1.23010140. Učitati 2 razlicita cijela broja. Ako su oba parna podijeliti veći sa manjim brojem. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati ta dva broja.

Opis rješenja: Parnost oba broja se provjerava sa if (a%2==0 && b%2==0). Provjera neparnosti oba broja se izvodi sa if (a%2!=0 && b%2!=0). Provjera neparanosti se izvodi sa else if naredbom da bi dobili preostali slučaj jedan je para a drugi neparan i time pojednostavili kod.
Unutar obe if naredbe je provjera koji broj je veći da se ispiše aritmetički izraz kako je zahtjevano u zadatku.

Listing programa:

/* 23010140 Učitati 2 razlicita cijela broja. Ako su oba parna podijeliti veći sa manjim brojem. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati ta dva broja.*/
#include <stdio.h>

int main()
{
  int a, b;

  printf("Ucitati dva razlicita cijela broja trougla \n");
  printf("Prvi broj: ");
  scanf("%d",&a);

  printf("Drugi broj: ");
  scanf("%d",&b);
  while (a == b) {
    printf("Brojevi moraju biti razliciti. Ponovi unos: ");
    scanf("%d",&b);
  }

  if (a%2==0 && b%2==0)      // provjera paranosti oba broja
    if (a>b)          // da li je prvi veci
      printf("Oba parna: %d / %d = %f", a, b, (double)a / (double)b);
    else
      printf("Oba parna: %d / %d = %f", b, a, (double)b / (double)a);
  else if (a%2!=0 && b%2!=0)   // provjera neparnosti brojeva
    if (a>b)          // da li je prvi veci
      printf("Oba neparna: %d - %d = %d", a, b, a-b);
    else
      printf("Oba meparna: %d - %d = %d", b, a, b-a);
  else              // inace nisu ni parni ni neparni
    printf("Paran i neparan: %d * %d = %d", a, b, a+b);

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index