CRTANJE MNOGOUGLA(poligona)

Izaberite alatku MNOGOUGAO na paleti sa alatkama.Dovedite kursor na mjesto gdje trebate crtati mnogougao.Pritisnite lijevi taster misa i drzite ga dok vucete po radnoj povrsini.Kad ste zavrsili sa crtanjem otpustite ga.

Za crtanje pravilnog mnogougla trebate drzati pritisnut taster SHIFT , a da bi ga nacrtali iz njegovog centra drzite pritisnut jos i taster CTRL.

Cim ste aktivirali alatku MNOGOUGAO na paleti svojstava iznad radne povrsine mozete vidjeti i podesavati njene karakteristike.U polju desno od simbola zvijezde upisujte koliko ce stranica imati vas mnogougao.

Selektujte mnogougao,a zatim izaberite alatku OBLIK u paleti sa alatkama.

Dodjite sa kursorom na bilo koji cvor,pritisnite taster misa.Drzite pritisnut taster i pomjerajte cvor po zelji.Vas mnogougao ce se pretvarati u novi oblik.

Kada ste zavrsili otpustite taster misa.Mogucnosti pravljenja novih oblika su ogranicene samo vasom mastom i vremenom koje cete utrositi na eksperimentisanje.