CRTANJE OBLACICA

Na paleti sa alatkama ukljucite alatku SHAPES,a zatim izaberite opciju za crtanje oblacica.Na PROPERTY BAR paleti izaberite oblik oblacica koji zelite nacrtati.

Gdje pocnete crtati oblacic tu ce vam biti vrh pokazivaca.