CRTANJE POSEBNIH OBLIKA

 Na paleti sa alatkama ukljucite alatku shapes.Iz ponudjenih alatki izaberite Basic Shape.Na Propery Bar paleti izaberite oblik koji zelite crtati.

Na nacrtanom liku ce se pojaviti i posebna oznaka(u boji),pomocu koje mozete da mjenjate oblik nacrtanog lika.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodjite strelicom misa do oznake na liku i kada strelica promjeni oblik pritisnite lijevi taster misa.Pomjerajte oznaku u dozvoljenim smjerovima drzeci pritisnut lijevi taster misa.