CRTANJE TABELE
Na paleti sa alatkama izaberite alatku za poligon,a zatim iz ponudjenih alatki izaberite alatku za crtanje polja iste velicine. Pored kursora misa, koji je u obliku krsta,bice i mala tabela.U Property Bar paleti odredite ,prije crtanja broj kolona i redova.Nacrtajte tabelu ,kao i svaki drugi pravougaonik ili kvadrat.