ISJECANJE KRUŽNOG LUKA

Selektujte nacrtani krug (elipsu) i izaberite alatku OBLIK u paleti sa alatkama.

Dodjeti sa kursorom na jednu cvornu tačku, selektujte je i držite pritisnut taster miša.

Pomjeranjem te tačke po kružnici odredite koliki ćete kružni isječak uzeti od kruga.

Kada ste završili, otpustite taster misa, i od vašeg kruga ćete dobiti samo njegov isječak.

Na paleti svojstava možete vidjeti koliki ste isječak napravili (u stepenima), kao i ostale parametre (dimenzije, polozaje, nacine isjecanja i sl.). U njoj  možete tačno postaviti željenu vrijednost.