Programski jezik C++
CODE BLOCKS okruženje - Kompajliranje i izvpđenje /BUILD & RUN/

Kompajliranje /BUILD/ i izvođenje programa /RUN/

Kompajliranje i izvpđenje /BUILD & RUN/, postupak:

 1. CODE BLOCKS okruženje;
 2. Lijevi Pane;
 3. SOURCE dvostruki klik;
 4. Otvara se MAIN.CPP;
 5. Dvostruki klik na MAIN.CPP;
 6. Fajl se otvara u CODE BLOCKS prozoru;
  Kompajliranje /BUILD/
 7. BUILD meni;
 8. BUILD opcija;
  Izvođenje /RUN/
 9. BUILD meni;
 10. RUN opcija;
  Otvara se novi prozor za ispisom rezultata
 11. Ispisuje se:
 12. Hello world!
 13. Kraj.

Index