Programski jezik C++
CODE BLOCKS okruženje - Kreiranje novog projekta /CREATE A NEW PROJECT/

Kreiranje novog projekta.

Kreiranje novog projekta /CREATE A NEW PROJECT/, postupak:

 1. CODE BLOCKS ikona, dvostruki klik;
 2. Izabrati CREATE NEW PROJECT;
 3. CONSOLE APPLICATION;
 4. GO dugme;
 5. NEXT dugme;
 6. PROJECT NAME polje;
 7. FOLDER polje (izabrati folder u kojem će se smještati programi;
 8. NEXT dugme;
 9. PLEASE SELECT LANGUAGE izbor jezika (C++);
 10. NEXT dugme;
 11. FINISH;
 12. Kraj.

Index