Programski jezik C++
Deklarisanje konstante /CONST/ i broj PI

Varujable koje ne mijenjaju vrijednost u programu se deklarišu kao konstante.

Tabela 4.7. Primjer deklarisanja  konstanti

**

Deklarisanje konstante

Tip podatka

 1

  const maksimalanBroj = 100;

Cio broj

2

  const imeNaucnika = 'Tesla';

String

3

  const char izlaznaNaredba = 'Q';

Znak

4

  const izlaznaTipka = #13;

ASCII kod

5

  const float gravitacija = 9.81;

Realan broj

6

  const float brojPi = 3.14;

Realan broj

Primjeri tipova podataka:

	cout << ' Cio broj	 = ' << maksimalanBroj << "\n";
	cout << ' String	 = ' << imeNaucnika << "\n";
	cout << ' Znak	 = ' << char izlaznaNaredba << "\n";
	cout << ' ASCII kod	 = ' << izlaznaTipka << "\n";
	cout << ' Realan broj	 = ' << float gravitacija << "\n";
	cout << ' Realan broj	 = ' << float brojPi <<

Listing programa:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{
// Dekralirasanje
	  const maksimalanBroj = 100;	
	  const imeNaucnika = 'Tesla';	
	  const char izlaznaNaredba = 'Q';	
	  const izlaznaTipka = #13;	
	  const float gravitacija = 9.81;	
	  const float brojPi = 3.14;	

// Ispis
	cout << "Cio broj = " << maksimalanBroj << "\n";
	cout << "String = " << imeNaucnika << "\n";
	cout << "Znak = " << char izlaznaNaredba << "\n";
	cout << "ASCII kod = " << izlaznaTipka << "\n";
	cout << "Realan broj = " << float gravitacija << "\n";
	cout << "Realan broj = " << float brojPi <<

    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Cio broj = 100
String = Tesla
Znak = Q
ASCII kod = #13;
Realan broj = 9.81;
Realan broj = 3.14;

Index