Programski jezik C++
Slučajan broj /RANDOM/ - funkcija rand()

 
Slika 1. Vrijednost = max * rand()
Slika 3. Vrijednost = (max-min) * rand() + min
     
 
Slika 2. Vrijednost = max * rand()
Slika 4. Vrijednost = (max-min) * rand() + min

 

Opis
Primjer ispisa naredbe

Za izračunavanje slučajnog broja u programskom jeziku Java koristi se matematička funkcija
rand()
Opseg rezultata je od 0 do 1 (bez vrijednosti 1).

rand()
Ako želim da opseg vridnosti od 0 do izabranog broja pišemo:
rand()* Izabrani_broj
Opseg rezultata je od 0 do Izabranog broja(bez vrijednosti izabranog broja).
rand() * 3 // za vrijednsoti od 0 do 3.
Ako želim da opseg cjelobrojnih vrijednosti od 0 do izabranog broja pišemo:
(int)(rand()* Izabrani_broj)
- (int) daje cio dio vrijednosti.
Opseg rezultata je od 0 do Izabranog broja (bez vrijednosti izabranog broja).
(int)(rand() * 3) // za cjelobrojne vrijednsoti 0, 1 i 2

Generisati slučajan broj.

Listing programa:

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()

{
    int a = rand();
    cout << a << endl;
    return 0;
}

Index