Algoritmi - Programski jezik C++
Razgranata strukura - IF THEN ELSE

1 Učitati broj ispisati znak broja prema izrazu:
Algoritam - C++
1_1 Napisati program za izračunavanje vrijednosti prema izrazu:
Algoritam - C++
1_2 Napisati program za izračunavanje vrijednosti prema izrazu:
Algoritam - C++
1_3 Napisati program za izračunavanje vrijednosti prema izrazu:
Algoritam - C++
2 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritam - C++
3 Na ekranu ispisati "Otkucajte nadimak pjesnika Jovana Jovanovica". Ako se otkuca Zmaj ili ZMAJ ispisati "ODLICNO", inače na druge odgrovore ispisati  "ISPRAVAN ODGOVOR JE ZMAJ". Algoritam - C++
4 Napisati program za odredjivanje z po formuli:
Algoritam - C++
5 Napisati program za odredjivanje z po formuli:
Algoritam - C++
6 Učitati realan broj, ako je broj pozitivan ispisati njegov korijen, a ako je negativan, njegov kvadrat:
Algoritam - C++
7 Sa tastature učitati broj x. Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:
Algoritam - C++
8 Sa tastature učitati dva broja (x i a). Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:
Algoritam - C++
9 Učitati dva realna broja (a, b), izračunati z prema izrazu:
Algoritam - C++
9_1 Učitatii a,b, ako je a veće od b onda je c=2a-b, inače je c=a+2b. Algoritam - C++
10 Učitati dva broja (x i a). Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:
Algoritam - C++
11 Napisati program za odredjivanje apsolutne vrijednosti broja (koristiti IF ELSE naredbu). Algoritam - C++
18 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritam - C++
12 Napisati program za odredjivanje parnosti broja. Algoritam - C++
13 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritam - C++
14 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritam - C++
15 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritam - C++
16 Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadratni korijen njegovog sljedbenika:
Algoritam - C++
17 Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadrat njegovog prethodnika.
Algoritam - C++
19 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritam - C++
20 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritam - C++
21_02 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritam - C++
21 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritam - C++
22 Napisati program za izračunavanje vrijednosti z prema izrazu:
Algoritam - C++
23 Napisati program za izračunavanje vrijednosti z prema izrazu:
Algoritam - C++
24 Zavisno o upisanoj vrijednosti časa 0-23 ispisati poruku:
Algoritam - C++
25 Sa tastature upisati broj i izračunati njegovu  recipročnu vrijednost (y = 1 / x) i ispisati je. Ako je x=0 ispisati Dijeljenje sa nulom ispisati "Dijeljenje sa nulom". Algoritam - C++
26 Učitati a i b i naći količnik a/b:
Algoritam - C++
27 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Algoritam - C++
28 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Algoritam - C++
29 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Algoritam - C++
30 Napisati program za ispis drugog korijena upisanog broja ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'. Algoritam - C++
31 Napisati program za ispis tri polovine korijena broja (3/2 korijena broja) ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'. Algoritam - C++
32 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Algoritam - C++
33 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Algoritam - C++
34 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Algoritam - C++
35 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Algoritam - C++
36 Napisati program da provjeriti da li je upisani broj pozitivan, negativan ili nula i to ispiše. Algoritam - C++
37 Napisati program koji za x>y umanjuje vrijednosti obe varijable ( x := x - 2; y := y - 2,) inaće uvećava vrijednosti obe varijable x := x + 2; y := y + 2. Algoritam - C++
38 Napisati program koji za y > x računa x i y prema izrazima: x = x - 1; y = x + 2 inače x = x + 1; y = x - 2. Algoritam - C++
40 Učitati dva broja a zatim ispisati manji pa veći broj. Algoritam - C++
41 Učitati dva broja. Ako je jedan veći od nule ispisati "barem jedan veci" inače ispisati sumu oba broja. Algoritam - C++
42 Učitati dva broja. Ako su oba veća od nule ispisati oba veca. Algoritam - C++
43 Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći veći max(a, b). Algoritam - C++
44 Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći manji min(a, b). Algoritam - C++
45 Učitati dva broja i izračunati recipročnu vrijednost većeg i ispisati je. Algoritam - C++
46 Učitati dva broja veći se množi za 2 a manji dijeli sa 3. Algoritam - C++
47 Za učitane a i b izračunati z prema izrazu z = max(a2, b2).

Algoritam - C++
48 Za učitane a i b izračunati z prema izrazu z = min(a2, b2). Algoritam - C++
55 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Algoritam - C++
56 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Algoritam - C++
57 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Algoritam - C++
58 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Algoritam - C++
59 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Algoritam - C++
60 Od tri učitana broja (a, b, c) sa tastature naći najveći max(a, b, c). Algoritam - C++
61 Od tri učitana broja (a, b, c) sa tastature naći najmanji min(a, b, c). Algoritam - C++
62 Naći najveću razliku između 4 učitana broja. Poredi se razlika susjednih bojeva. Algoritam - C++

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index