7.2.. Napisati program za odredjivanje y po formuli:

#include <cmath>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a;
  float y;
  cout << "Ukucajte broj a " << endl;
  cin>>a;
  if (a%2==1)
    y=1./a;
  else
    y=1./(a+1);
  cout << "broj je " << y << endl;

  return 0;
}

Daljnji rad: Dodati provjeru za dijeljenje sa nulom (a <> 0 i a+1 <>0).

Ispis na ekranu:

Index