7.2.. Napisati program za odredjivanje apsolutne vrijednosti broja:

Listing programa:

// 07211005
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
  int broj,y;

  cout << "Unesite neki broj:" << endl;
  cin >> broj;    // ucitaj vrijednost
  if(broj>=0)
    y = broj;    // izracunaj
  else
    y = -broj;   // izracunaj
  cout << "Apsolutna Vrijednost broja je:" << y << endl;

  return 0;
}

Index