7.2.. Sa tastature upisati broj i izračunati njegovu recipročnu vrijednost (y = 1 / x) i ispisati je. Ako je x=0 ispisati Dijeljenje sa nulom ispisati "Dijeljenje sa nulom"..

Listing programa:

// 07211009
# include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	float n;     // deklarisanje varjable
	
	cout << "Unesite broj: ";
	cin>>n;      // ulaz 
	
	if (n !=0)    // n nije nula ?
		cout << "Reciprocna vrijednost je: " << 1/n << endl; // ispis vrijednosti
	else
		cout << "Djeljenje sa nulom" << endl; // ispis poruke
		
  return 0;
}

II varijanta
// 07211009
# include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	float n;     // deklarisanje varjable
	
	cout << "Unesite broj: ";
	cin>>n;      // ulaz 
	
	if (n == 0)    // n je nula ?
		cout << "Djeljenje sa nulom" << endl; // ispis poruke
	else
		cout << "Reciprocna vrijednost je: " << 1/n << endl; // ispis vrijednosti
		
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index