7.2.. Naći najveću razliku između 4 učitana broja. Poredi se razlika susjednih bojeva.

Opis rješenja: Prvo se izračuna apsolutna vrijednosti razlika susjednih brojeva (). Zatim se porede dobivena tri broja i traži najveći tj. na ovaj način dobija se najveća razlika.

Listing programa:

// 07211021
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;
int main ()
{
   double x, y, z, v;      // deklarisanje varijabli
   double a, b, c, max;     // deklarisanje varijabli
   cout << ("Brojevi x, y, z, v") << endl;
   cin>>x>>y>>z>>v;     // ulaz    
   a = abs(x - y);
   b = abs(y - z);
   c = abs(z - v);
   max = a;         // pretpostavljeni maksimum
   if (b > max)       // drugi veci od trenutnog maksimuma?
     max = b;       // da, novi maksimum
   if (c > max)       // treci veci od trenutnog maksimuma?
     max = c;      // da, novi maksimum
   cout << "Od " << a << " " << b << " " << c << endl;
   cout << ("Najveca razlika je: ") << max << endl;

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index