7.2.. Upisati dva broja. Ako su oba veća od nule ispisati oba veca.

Opis rješenja: Logički izraz provjere je if ( 0 < a && 0 < b ). Korisiti se logički operator&& da provjerili da li su oba uslova ispusnjena.

Listing programa:

//07211024//
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
   double a,b,y;           // deklarisanje varijabli
     
   cout << "1. broj: ";
   cin >> a;             // ucitaj a 
   cout << "2. broj: ";
   cin >> b;             // ucitaj b
   
   if ( 0 < a && 0 < b )       // oba veca ?
     cout << "Oba veca" << endl;  // ispis
   else               // nisu oba veca od nule
     cout << "Nisu oba veca od nule" << endl; // ispis

  return 0;
}

II varijanta
//07211024//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main ()
{
   double a,b,y;
     
   cout<<("Napisi dva broja: ")<<endl;
   cin>>a>>b;
   
   if ( 0 < a && 0 < b )
      cout<<("Oba veca: ")<<endl;
  else
      y=a+b;
  cout<<"a= "<<a<<"b= "<<b<<"y= "<<y<<endl;
  
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index