7.2.. Napisati program koji za y > x računa x i y prema izrazima: x = x - 1; y = x + 2 inače x = x + 1; y = x - 2.

Opis rješenja: Poslije učitavanja vrijednosti dva broja pored se međusobno. Ako je drugi veći od prvog tada je x = x - 1; y = x + 2 inače je x = x + 1; y = x - 2.

Tekstualni algoritam:

 1. ulaz - učitati: a, b
 2. obrada:
 3. if (y > x) // Logicki uslov - Ako je drugi veći od prvog
     x = x - 1; y = x + 2;   // logicki izraz istinit - if dio - izračunati
  else
     x = x + 1; y = x - 2;   // logicki izraz lazan - else dio - izračunati
 4. izlaz - ispisati: "x = ",x, "y = ",y

Listing programa:

//07211025//
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
  double x,y;           // deklarisanje varijabli
  cout<<("Ucitati prvi broj: "); // ime varijable cija vrijednost se ucitava 
  cin>>(x);            // ucitavanje vrijednosti 
  cout<<("Ucitati drugi broj: "); // ime varijable cija vrijednost se ucitava 
  cin >> (y);           // ucitavanje vrijednosti
  cout << "x= " << x << "  y= " << y << endl; // ispis ucitanih vrijednosti

  if (y > x)           // drugi veci od prvog?
  {                // logicki izraz istinit - drugi veci od prvog
    x = x - 1;         // novo x
    y = y + 2;         // novo y
  }
  else              // logicki izraz nije istinit - nije drugi veci od prvog
  {            
    x = x + 1;         // novo x
    y = y - 2;         // novo y
  }
  cout << "x= " << x << "  y= " << y << endl; // ispis vrijednosti
}

Ispis na ekranu:

Index