7.2.. Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Listing programa:

// 07211027
// Provjera vrijednosti za x<3}
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
   int x,y;
   cout << "Unesite variablu x " << endl;
   cin >> x;           // ulaz
   
   if (x < 3)           // x < 3 ?
     y = x - 1;         // da, izracunaj y
   else              // inace
     y = x + 3;         // izracunaj y
   cout << "Vrijednost izraza za x = " << x << " je " << y << endl;
   
   return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index