7.2.. Napisati program koji za x>y umanjuje vrijednosti obe varijable ( x := x - 2; y := y - 2,) inaĉe uveĉava vrijednosti obe varijable x := x + 2; y := y + 2.
a) x = 2, y = 3 b) x = 3, y = 2 c) x = 2, y = 2
d) x = -2, y = -3 e) x = -3, y = 2 f) x = -1, y = -1

Listing programa:

//07211031//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main ()
{
  double x,y;            // deklarisanje varijabli
  cout << ("Unesite prvi br) << endl;
  cin>>(x);           // ulaz x
  cout << ("Unesite drugi broj: ") << endl;
  cin>>(y);           // ulaz y
  if (x > y) {         // x vece od y ?
    x = x - 2;        // da, izracunaj
    y = x - 2;        // da, izracunaj
  } else {           // inace
    x = x + 2;        // da, izracunaj
    y = x + 2;        // da, izracunaj
  }
  cout << ("x= ", x,"y= ", y) << endl; // ispis
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index