7.2.. Napisati program za ispis drugog korijena upisanog broja ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'.

Opis programa: Funkcija kvadratnog korijena sqrt() je u cmath biblioteci i poziva se sa #include <cmath>.

Listing programa:

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main ()
{
  double x;          // deklarisanje varjable
  cout << ("Broj: ");
  cin>>(x);          // ulaz
  if (x > 0)         // veci ili jednak nula ?
    cout << "Korijen od " << x << " = " << sqrt(x) << endl;
  else
    cout << "Nedefinisan" << endl;
  return 0;
} 

Ispis na ekranu:

Index