7.2.. Učitati dva broja a zatim ispisati manji pa veći broj.

Provjera programa:
Za slijedeće vrijednosti izvršiti provjeru:
a) x = 2, y = 3 b) x = 3, y = 2 c) x = 2, y = 2
d) x = -2, y = -3 e) x = -3, y = 2 f) x = -1, y = -1

Listing programa:

// 07211033
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
  double x,y;             // deklarisanje varijabli
  cout << "Od dva upisana,ispisati manji pa veci broj" << endl;
  cout << "Unesi 1. broj: ";
  cin >> x;              // ulaz x
  cout << "Unesi 2. broj: ";
  cin >> y;              // ulaz y

  if (x < y) {            // x manje od y ?
    cout << x << endl;       // x manje od y
    cout << y << endl;
  } else  {             // inace x >= y
    cout << y << endl;
    cout << x << endl;
  }
  return 0;
}

II varijanta swap() funkcija mijenja vrijednosti ulaznih varijabli
// 07211033
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
  double x,y;             // deklarisanje varijabli
  cout << "Od dva upisana,ispisati manji pa veci broj" << endl;
  cout << "Unesi 1. broj: ";
  cin >> x;              // ulaz x
  cout << "Unesi 2. broj: ";
  cin >> y;              // ulaz y

  if (x > y)             // x veci y ?
    swap(x, y);           // zamjeni vrijednosti varibali x i y

  cout << "Manji: " << x << endl;   // ispis manjeg
  cout << "Veci: " << y << endl;   // ispis veceg
  
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index