7.2.. Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Opis programa: Logički izraz sa više funkcija mora biti u zagradama (a%2==0) && (b%3==0 ).

Listing programa:

#include <cmath>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a, b, y;          // deklarisanje varijabli
  cout << "1. broj: ";
  cin >> a;           // ulaz a
  cout << "2. broj: ";
  cin >> b;           // ulaz b
  
  if((a%2 == 0) && (b%3 == 0))  // a parno i b djeljivo sa 3
    y =a + b;         // suma a i b
  else              // inace
    y = a - b;         // razlika
    
  cout << "rjesenje je " << y;  // ispis

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index