7.2.. Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći veći max(a2, b2).

Opis programa: Naredbom IF se izvodi provjera vrijednosti varijabli a2 i b2. Varijabla max prima vrijednosti veće.

Listing programa:

//07211042//

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
  double a,b,max;

  cout << "Dva broja: "cout << endl;
  cin>>a>>b;

  if ((a*a) > (b*b))
    max=(a*a);
  else
    max=(b*b);

  cout << "Od brojeva: "cout << acout << " i "cout << bcout << endl;
  cout << "Veci kvadrat je: "cout << maxcout << endl;

  return 0;
}

II varijanta// 07211042_2 
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;
int main()
{
  double a,b,max;     // deklarisanje varijabli

  cout << "Dva broja: "cout << endl;
  cin>>a>>b;
  max=(a*a);
  if (max < (b*b))
    max=(b*b);

  cout << "Od brojeva: "cout << acout << " i "cout << bcout << endl;
  cout << "Veci kvadrat je: "cout << maxcout << endl;

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index