7.2.. Za učitane a i b izračunati z prema formuli:

Opis programa: Prvo treba naći maksimum od a i b, pa maksimum od kvadrata a i b te na kraju porediti a i b i izračunati z.

Listing programa:

// 07211050
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  double a,b,max,max2,z;         // deklarisanje varijabli
  cout << "Unesite dva broja: ";
  cin>>a>>b;

  max=a;         // nadji max(a,b)
  if (max < b)
    max=b;
    
  max2=(a*a);      // nadji max(kvadrata a i b)
  if (max2 < (b*b))
    max2=(b*b);
    
  if (a >= b)      // a >= b ?
    z=max;       // z je max od a i b
  else          // inace
    z=max2;      // z je max od kvadrata a i b
  cout << "a= " << a << " " << "b= " << b << " " << "max= " << max << " " << "max2= " << max2 << " " << "z= " << z << endl;

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index