7.2.. Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadratni korijen njegovog sljedbenika:

Opis rješenja: Formula po kojoj se izvodi izračunavanje zavisi od parnosti - neparnosti učitanog broja.

// 07211056
#include <cmath>
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
  int a;
  float y;
  cout << "Broj: "; // ulaz
  cin>>a;
  if (a%2 != 0)    // a neparno?
    y=1./a;     // a neparno
  else
    y=sqrt(a+1);  // a parno
  cout << y;     // ispis

  return 0;
}

II verzija   if (a%2 == 0)
// 07211056
#include <cmath>
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
  int a;
  float y;
  cout << "Unesite broj :" << endl;
  cin>>a;
  if (a%2 == 0)     // a parno?
    y = sqrt(a+1) ;  // a parno
  else
    y = 1./a;     // a neparno
  cout << y;      // ispis

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index