7.2.. Urediti 3 učitana broja po opadajućem redoslijedu.

Opis rješenja: Porede se prva dva broja a i b i izvodi uređenje (a > b izvedi izmjenu) , zatim se poredi a i c i izvodi uređenje (a > c izvedi izmjenu). Na kraju se uređuju poslednja dva broja b i c (b > c izvedi izmjenu).
Slika 1. Početni položaj Slika 2. Animacija Slika 3. Krajnji položaj Slika 4. Redoslijed zamjene
Primjer: 5 > 3 > 2 - opadajući redoslijed
Vrijednost Oznaka Oznaka2 Opis
2 min min najmanji
3 mid mid srednji
5 max max najveći 

Listing programa:

// 07211062
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
	float a, b, c, p; // deklarisanje varijabli
	
	cout << "Unesite tri broja: " ;
	cin >> a >> b >> c;    // ulaz 3 broja
	
	cout << "Ucitana tri broja: a " << a << " b " << b << " c " << c << endl;
	
	if(a < b)	   // varijabla a manja od varijble b; tj. pogresan redoslijed zamjeni mjesta?
		{
			p=a;   // pomocna varijabla p prima vrijednost varijable a
			a=b;   // varijabla a prima vrijednost varijable b
			b=p;   // varijabla b prima vrijednost pomocne varijabla p
		}       // zamjenjen redoslijed prve dvije varijable
		
	if(a < c)	   // pogresan redoslijed zamjeni mjesta?	
		{
			p=a;
			a=c;
			c=p;
		}
		
	if(b < c)	   // pogresan redoslijed zamjeni mjesta?	
		{
			p=b;
			b=c;
			c=p;
		}
		
	cout << "Uredjena tri broja: a " << a << " b " << b << " c " << c << endl;
			
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index