7.2.. Napisati program za izračunavanje vrijednosti z prema izrazu:

Opis programa: Prva naredba else je za 1 <= a; drugi dio naredba grananja je if(-6 < a) je gornja granica intervala. Za ovaj opseg z = a + 3. Za treći opseg a <= -6 računa se z = a + b.

Opseg 3 Opseg 2 Opseg 1 Opis
    a > 1
if(a > 1)
z = b / a;
opseg1: a > 1 ?
naredba grananja
izračunaj
  -6 < a <= 1
else
     if(-6 < a)
z = a + 3;
  opseg2? -6 < a <= 1
1 <= a; else je za desni dio opsega
-6 < a; druga if naredba je za lijevu granicu opsega
izračunaj
-6 <= a
else
z = a + b;
    opseg3: -6 <= a?
naredba grananja
izračunaj

Listing programa:

Listing programa:

// 07211066
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    float a,b,z;
    cout << "Unesite broj a: ";
    cin >> a;           // ulaz
    cout << "Unesite broj b: ";
    cin >> b;           // ulaz
    if(a > 1)           // a > 1 ?
      z = b / a;        // izracunaj
    else             // inace za a <= 1
     if(a > -6)         // opseg2 je: -6 < a <= 1 ?
       z = a + 3;       // izracunaj
     else            // -6 <= a ?
       z = a + b;       // izracunaj
      
    cout << "broj je " << z;   // ispis
    
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index