7.2.. Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

Opis rješenja:

Listing programa:

// 07211068
#include <iostream> 
#include <cmath> 
using namespace std;
int main ()
{
  double x, b, c, y;           // deklarisanje varijabli
  cout << "Ukucajte vrijednosti za x: ";
  cin >> (x);              // ulaz x
  cout << "Ukucajte vrijednosti za b: ";
  cin>>(b);               // ulaz b
  cout << "Ukucajte vrijednosti za c: ";
  cin>>(c);               // ulaz c

  if (2*(x*x)-3*b*c*x >= 0) {            // potkorjena velicina za realne vrijednosti
    y = sqrt(2*(x*x)-3*b*c*x);           // da, izracunaj
    cout << "Vrijednost izraza je y= " << y << endl; // ispis
  } else                       // inace
    cout << "Nedefinisano" << endl;        // ispis

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index