7.2.. Učitati stranice trougla. Napisati program da ponudi korisniku izbor računaranja obima i površine (za obim učitati 1 a za površinu 2).

Opis rješenja:

Listing programa:

// 07211077
# include <iostream>
# include <cmath>

using namespace std;

int main ()
{
  float a,b,c,s,p,rez;     // deklarisanje varijabli
  int x;                 // deklarisanje varjable

  cout << "Upisati stranice trougla: ";
  cin >> a >> b >> c;               // ulaz, stranica trougla

  if((a + b > c) && (a + c > b) && (b + c > a))  // moze li formirati trougao ?
  {
    cout << "Za racunanje obima ukucajte 1," << endl;    // izbor
    cout << "a za racunanje povrsine ukucajte 2: " << endl;
    cin>>x;
    if(x == 1) {                // x = 1 ?
      rez=a+b+c;               // obim
      cout << "Obim trougla je O= " << rez << endl;  // ispis
    }
    if(x == 2) {                // x = 2 ?                
      s=(a+b+c)/2;              // povrsina
      p=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
      cout << "Povrsina trougla je P=: " << p << endl;  // ispis
    }
  } else
    cout << "Takav trougao ne postoji" << endl;

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index