7.2.. Učitati katetu pravouglog trougla i ugao alfa u stepeima. Izračunati katetu i hipotenuzu.

Opis rješenja:

Listing programa:

//P07211080//
#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;
int main ()
{
  double a,alfa;             // deklarisanje varijabli
  long double pi=3.14159265358979323846; //Broj PI kao varijabla//

  cout << "Unesite katetu: ";
  cin >> a;                // ulaz x

  cout << "Unesite ugao ALFA u STEPENIMA: ";
  cin >> alfa;              // ulaz x

  

  if((a > 0) && (alfa > 0) && (alfa < 90)) { // a>0 i ugao u opsegu od 0 do 90 stepeni
    cout << "Duzina druge katete je: " << a*(cos((alfa*pi)/180)/sin((alfa*pi)/180)) << endl;
    cout << "Duzina hipotenuze je: " << a/sin((alfa*pi)/180) << endl;
  }
  else
    cout << "Takav pravougli trougao ne postoji" << endl;
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index