7.2.. Čamac se kreće okomito na tok rijeke brzinom vc (m/s). Rijeka teče brzinom vr (m/s). Ako je poznata brzina čamac i ugao kreatnja čamca. Napisati program za izračunavanje i ispis brzine kratanja rijeke.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 07211082
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <math.h>

using namespace std;
int main()
{
  double vc,x;      // deklarisanje varijabli
  long double pi;    // deklarisanje varjable

  cout << "Unesite brzinu camca(m/s) i ugao kretanja camca(STEPENI): " << endl;
  cin>>vc>>x;

  pi=3.14159265358979323846;

  if((vc > 0) && (x > 0) && (x < 90))
  {
    cout << "Brzina rijeke(m/s) je: " << vc*(cos((x*pi)/180)/sin((x*pi)/180)) << endl;
  }
  else
    cout << "Takvo kretanje nije moguce" << endl;

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index